Menu

Inspiratiesessie valpreventie

We hebben besloten om de refereerbijeenkomst die oorspronkelijk gepland stond voor dinsdag 14 mei te verplaatsen naar dinsdag 4 juni (11.00-14.00 uur). Dit komt doordat er een mooie kans is ontstaan om de bijeenkomst gezamenlijk te organiseren met het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP), een vergelijkbaar platform als onze Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa. Om deze samenwerking goed voor te bereiden, hebben we meer tijd nodig. We hopen dat deze nieuwe datum u schikt om de bijeenkomst bij te wonen!

Ook op 4 juni zal het thema “ketenaanpak valpreventie” centraal staan. Het programma komt er iets anders uit te zien dan we eerder hebben aangekondigd voor 14 mei. Er zullen praktijkvoorbeelden uit de gehele regio Zuid-Limburg aan bod komen. Het nieuwe programma volgt zo spoedig mogelijk.

Door publiek van beide platformen samen te laten komen, ontstaat er nóg meer gelegenheid om nieuwe collega’s te ontmoeten! Voor deze keer geven we dan ook een nieuwe naam aan deze bijeenkomst (i.p.v. refereerbijeenkomst wordt het inspiratiesessie).

 

Aan de slag met de ketenaanpak valpreventie

Nederland vergrijst: zo’n 20% van de bevolking is 65-plus. In de meeste Zuid-Limburgse gemeenten is dat zelfs 26% of meer (CBS, 2023) en dit aandeel zal in de komende jaren verder stijgen. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) door 65-plussers (VeiligheidNL, 2022). Naast persoonlijk leed gaat dit gepaard met hoge medische zorgkosten. Met het toenemende aantal ouderen in Nederland wordt valpreventie daarom steeds belangrijker. Gemeenten hebben vanaf 2023 de taak om de ketenaanpak valpreventie in te richten voor 65-plussers met een valrisico.

Tijdens deze bijeenkomst komen inspirerende voorbeelden van de implementatie van de ketenaanpak valpreventie in Zuid-Limburg aan bod. We gaan in op successen en uitdagingen. Op dinsdag 4 juni ontvangen we u graag om hierover van gedachten te wisselen.

 

Wanneer: Dinsdag 4 juni

  • 10.45 u Inloop
  • 11.00 u Inspiratiesessie (inclusief lunch)
  • 14.00 u Gelegenheid tot napraten

Datum: 4 juni 2024
Locatie: Hotel Novotel Maastricht, Sibemaweg 10, 6227 AH Maastricht
Programma + aanmelden