Menu

360º CHILDoc

Een digitaal instrument voor de Jeugdgezondheidszorg om gegevens over een kind actief met ouders en zorgketenpartners te bespreken.

Voor een goede aanpak van de huidige gezondheidsproblemen bij de jeugd is een betere afstemming van zorg en een actievere rol van ouders nodig. Omdat ook vroegtijdiger ingrijpen nodig is, is het belangrijk om per kind proactief gegevens in kaart te brengen over de biologisch-genetische aanleg en de omgevingsfactoren. Hierdoor kunnen de interacties tussen de vele factoren die leiden tot een probleem of ziekte bij een kind sneller worden opgemerkt. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verzamelt bij elk kind gegevens over deze factoren in het digitale dossier (DD) en bezit kennis over de interacties, maar kan dit nog onvoldoende laten zien.
Daarom is een digitaal overzicht ontworpen: het ‘360º CHILDoc’ (‘Child Health IntegraL Digital overview©’).

Hiermee worden alle belangrijke JGZ-gegevens uit het DD over gezondheid, ontwikkeling, biologisch-genetische aanleg en omgevingsfactoren geordend in één digitaal beeld. Doel is dat de JGZ het geheel aan factoren van invloed op de ontwikkeling van het kind kan laten zien aan ouders/jeugdigen en zorgketenpartners en haar kennis helder kan overdragen. Hierdoor kunnen de gesignaleerde problemen doeltreffend en meer in onderlinge samenhang worden opgepakt door alle betrokkenen. Daarnaast biedt het digitale overzicht meer mogelijkheden om beleidsmatige gegevens te genereren.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa