Menu

Thema’s en projecten

AWPG Mosa onderzoekt, verbindt en deelt kennis voor een sterke publieke gezondheid. Dat doen we om de publieke gezondheid een sterker wetenschappelijk fundament te geven, onderzoeksinstellingen nadrukkelijker bij maatschappelijke vraagstukken te betrekken en om beleidskeuzes van gemeenten van een goede onderbouwing voorzien.

Onze onderzoeken zijn vaak onderdeel van bestaande of nieuwe projecten en vallen altijd binnen een of meerdere van de 4 thema’s waar onze Academische Werkplaats zich op richt.

Thema’s

Infectieziektebestrijding

Binnen het thema infectieziektebestrijding onderzoeken wij onder andere de onderwerpen Vaccinatiebereidheid, Infectieziektepreventie, Infectieziekten en Seksuele gezondheid. Op dit gebied werkt AWPG Mosa nauw samen met 4 andere Academische Werkplaatsen in CAPI (Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten). Lees meer

Testafname infectieziekten

Integraal gezondheidsbeleid

Binnen dit thema onderzoeken wij onder andere de onderwerpen Epidemiologie: Sociale netwerken en gezondheid, Gezonde en groene leefomgeving en Gezonde kindomgevingen. Projecten die hier bij aansluiten zijn het SaNAE-project, project gGroen, de Gezonde Kinderopvang en de Gezonde-school. Lees meer

Basisschoolkinderen spelen samen buiten

Gezonde jeugd en intergenerationele overdracht

Binnen dit thema onderzoeken wij onder andere de volgende onderwerpen Jeugd en onderwijs, Jeugd en gezin en Kansrijke Start. Het onderzoek van AWPG Mosa is daarbij vaak aan projecten zoals Trendbreuk gekoppeld. Zo brengen onderzoek en praktijk bij elkaar.   Lees meer

Een groep kinderen die speelt met zeepbellen.

Euregionale samenwerking

Dit thema is overkoepelend voor bijna alle projecten en onderzoeken van AWPG Mosa. We kijken vaak naar onze buurlanden voor overeenkomsten, verschillen, overlap en andere kenmerken in de bevolking om zo de effecten van de grensoverschrijdende leefwereld van de burger te kunnen betrekken in maatschappelijke vraagstukken en beleidskeuzes van gemeenten. Lees meer

Landschap met Nederland, Belgie en Duitsland