Menu

Brigitte van der Zanden

Als Twentenaar ben ik door mijn studie gezondheidswetenschappen beleid en beheer rond de eeuwwisseling in Maastricht beland en nooit meer vertrokken. En door deze studie ben ik betrokken geraakt bij het werkveld waar ik me sinds de dag van vandaag actief voor inzet; euregionale (publieke) gezondheid. Inmiddels ben ik directeur van de Stichting euPrevent en houd ik me de hele dag bezig met publieke gezondheid in relatie tot de grensregio, Europa en de Wereld Gezondheidsorganisatie. Om te verbinden over grenzen heen, om krachten te bundelen en van elkaar te leren.

Functies: Director EuPrevent, Programmacoördinator, Promovendus

Wat ik met mijn deelname aan de AWPG wil bereiken is dat we als organisaties beter aansluiten bij het geografische leefgebied van de burger. Want net zoals ik vrienden net over de grens in Duitsland en België heb, hebben vele ander burgers in Limburg dat ook. Of wonen in het ene land en werken in het andere. Dat deel van het leven van de inwoners van Limburg mogen we niet vergeten: Niet in onderzoek. Niet in publieke gezondheidszorg.

Ik draag hieraan bij door mijn kennis en ervaring met de anderen in de AWPG en daarbuiten te delen, maar ook door te luisteren naar waar anderen in hun onderzoek behoefte aan hebben. En ik draag hier tevens aan bij door zelf als PHD student onderzoek te doen naar hoe grensoverschrijdende publieke gezondheid er nu eigenlijk uitziet, want daar is nog zo weinig over bekent. Dit is niet alleen mijn werk, maar ook mijn persoonlijke drijfsfeer, als grensinwoner en als fervente voorstander van preventie en gezondheidsbevordering. Graag draag ik op mijn manier een steentje bij aan een gezonder Limburg.