Menu

Dr. Casper den Heijer

Mijn naam is Casper den Heijer, arts-epidemioloog M+G infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg en tevens verbonden als onderzoeker/docent aan de vakgroep Sociale Geneeskunde binnen de Universiteit Maastricht. In 2013 heb ik mijn promotietraject afgerond naar antibioticaresistentie en sindsdien betrokken bij meerdere projecten op het gebied van infectieziekten/infectieziektebestrijding vanuit de GGD Zuid Limburg/AWPG Limburg.

Functies: Arts, Epidemioloog

Als arts M+G infectieziektebestrijding houd ik me bezig met het voorkomen of beheersen van infectieziekten(uitbraken) in de regio Zuid Limburg. Qua onderzoek hebben infectieziekten dan ook mijn aandacht waarbij ik voornamelijk een begeleidende rol heb bij onder andere promovendi en artsen in opleiding (AIOS). Vanwege mijn promotietraject is een belangrijk thema waar ik me mee bezighoudt antibioticaresistentie en infectiepreventie, en daarnaast ben ik betrokken bij projecten naar hepatitis B en C (her)opsporing en de impact van COVID-19.

Mijn drijfveer is om constant de dagelijkse praktijk vanuit de infectieziektebestrijding te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Het snel kunnen toepassen van resultaten zijn voor mij belangrijk zodat je bijdrage vanuit het onderzoek snel zichtbaar wordt in de praktijk. De combinatie van arts en onderzoeker zorgen voor mij voor een mooie, uitdagende combinatie die nooit verveeld.

Het verbinden van onderzoek met de praktijk is de basis voor de Academische Werkplaats waarbij het onderzoek dus constant gevoed wordt door vragen vanuit het veld. Hierdoor is het een dynamisch onderzoeksgebied met meerwaarde voor de dagelijkse praktijk.