Menu

Celine van Bilsen

Mijn naam is Céline van Bilsen. Na mijn studie Epidemiologie doe ik nu promotieonderzoek bij de AWPG, de GGD Zuid Limburg en Maastricht University. Samen met een team van onderzoekers richt ik me op het effect van de COVID-19 pandemie op de Euregio Maas-Rijn (grensregio) en de impact van post-COVID-19 conditie voor zowel patiënten als de samenleving.

Functie: Promovendus

Het proces van onderzoek doen is gevarieerd: het ontwikkelen van nieuwe ideeën, dataverzameling, data-analyse, rapportage en het delen van bevindingen met een breed publiek. In mijn werk ben ik blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het oplossen van relevante vraagstukken en samen kan werken met andere professionals van verschillende achtergronden. Bij de Academische Werkplaats ben ik daardoor actief betrokken bij zowel de wetenschapswereld als de maatschappij.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de impact van de COVID-19 pandemie op de Euregio Maas-Rijn (grensregio) en de gevolgen van post-COVID-19 conditie of LongCOVID voor zowel patiënten als de samenleving. Hierbij ligt de focus op thema’s zoals vaccinatiebereidheid, fysieke en mentale gezondheid en sociale netwerken.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om zo de (langdurige) gevolgen van het virus en de pandemie beter begrijpen en burgers, wetenschappers en beleidsmakers ondersteunen.