Menu

Chrissy Moonen

Ik ben Chrissy Moonen, 27 jaar en woonachtig in Guttecoven. Sinds januari 2022 ben ik een PhD-kandidaat bij GGD Zuid Limburg en het onderzoeksinstituut CAPHRI van de Universiteit Maastricht. Binnen CAPHRI ben ik de vertegenwoordiger van onze onderzoekslijn Health Inequities and Societal Participation (HISP). Tijdens mijn PhD-traject doe ik onderzoek naar hepatitis B en C onder migranten. Dit sluit goed aan bij de studies die ik heb gevolgd op de Universiteit van Maastricht, namelijk de bachelor Gezondheidswetenschappen en de Master Health Education and Promotion.

Functie: Promovendus

Aangezien hepatitis B en C infecties relatief vaak voorkomen bij eerste generatie migranten, willen we deze infecties via verschillende projecten opsporen. Wanneer deze methodes effectief blijken te zijn, willen we deze inbedden in de dagelijkse praktijk. Ik ben dus veel bezig met het opzetten, uitvoeren en evalueren van screeningsprojecten. Denk hierbij aan doelgerichte screening van een migrantengroep, maar ook aan geïntegreerde screening in een bestaand zorgmoment bij de tuberculose unit of in de jeugdgezondheidszorg. Verder probeer ik ook op andere manieren kennis te vergaren over wat wel en niet werkt bij het bereiken van migranten, namelijk door het uitvoeren van literatuuronderzoek en door het houden van interviews.

De GGD Zuid-Limburg heeft als ambitie het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Ik sluit me hier volledig bij aan. Ik streef graag naar een gezonde samenleving, voor iedereen. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa draagt bij aan het bevorderen van volksgezondheidsbeleid door samenwerking en het uitwisselen van kennis tussen beleid, onderzoek en praktijk. Zo kunnen verschillende thema’s op gemeentelijk niveau worden aangepakt aan de hand van wetenschappelijk bewijs.

Onderzoek

Momenteel werk ik aan twee onderzoeken. Bij het eerste onderzoek willen we achterhalen hoe we mannen met een migratieachtergrond die seks hebben met mannen beter kunnen bereiken voor seksuele gezondheidszorg. Hiervoor zullen we interviews houden met zowel de doelgroep als professionals die met hen in contact komen.

Bij het tweede onderzoek willen we tijdens de bestaande tuberculosescreening migranten met een verhoogd infectierisico vanuit het geboorteland een geïntegreerd sneltestaanbod voor hepatitis B, hepatitis C en hiv aanbieden.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer te leren over het inzetten van innovatieve sneltesten in een bestaand zorgmoment. Daarnaast kunnen we meerdere infecties op één moment opsporen en personen met een infectie snel linken aan de juiste zorg.