Menu

Prof.dr. Christian Hoebe

Naast hoofd van de Academische Werkplaats Publiek Gezondheid Mosa bij de GGD Zuid-Limburg, is Prof.dr. Christian Hoebe, arts-epidemioloog M+G infectieziektebestrijding, hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder Infectieziektebestrijding aan de Universiteit Maastricht (UM). Hij is ook voorzitter en programmaleider van het Consortium Academische Werkplaatsen Publiek Gezondheid-Infectieziektebestrijding (CAPI).

Functie: Programmaleider

Christian is eveneens vakgroepvoorzitter van de vakgroep Sociale Geneeskunde (UM) en staflid van de vakgroep Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie (MMI) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) waar hij ook betrokken is bij het Chlamydia trachomatis referentie laboratorium. Zijn onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) van de UM en hij geeft als vice-voorzitter leiding aan het CAPHRI-onderzoekslijn Health Inequity and Societal Participation (HISP).

Christian heeft meer dan 25 jaar relevante werkervaring in de volksgezondheid, waaronder op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen, infectieziektebestrijding, reisgeneeskunde, vaccinologie en epidemiologie. Hij is (co)auteur van meer dan 280 wetenschappelijke internationale peer-reviewed publicaties. Ook zijn er reeds 21 promovendi bij hem gepromoveerd en heeft hij veel AIOSen M&G en masterstagaires opgeleid.

In al zijn werk vertaalt hij wetenschappelijke kennis naar maatschappelijke toepassingen. Zo ook in zijn deelname aan verschillende nationale beleidsorganen zoals de Vaste Commissie Vaccinaties, de commissie COVID Vaccinaties en commissie Vaccinaties bij Werknemers van de Gezondheidsraad. Daarnaast adviseerde hij ook in het Nationaal Outbreak Management Team.

“Ik hecht veel waarde aan transdisciplinare samenwerking, team science en open science en zie graag dat onderzoek maatschappelijk vertaald en geïmplementeerd wordt. Met mijn werk verbind ik onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs.”