Menu

Demi Pagen

Ik ben Demi Pagen, 29 jaar oud en sinds 2020 werkzaam bij de GGD/UM en AWPG als junior onderzoeker. Mijn promotieonderzoek gaat over de acute en lange termijn gevolgen van de COVID-19 pandemie. Ik ben betrokken bij meerdere, grootschalige onderzoeken die zijn opgezet binnen de GGD, waar ik data-analyses uitvoer en hier wetenschappelijke artikelen over schrijf. Voor mijn promotietraject heb ik epidemiologie gestudeerd aan de universiteit van Maastricht.

Functies: Medewerker beleid en onderzoek, Promovendus

Ik hou me bezig met infectieziektebestrijding, specifiek COVID-19 en long COVID/post-COVID-19 conditie/syndroom. Mijn dagelijkse werkzaamheden variëren en bevatten eigenlijk alle onderdelen van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zoals het opzetten ervan, door het signaleren van relevante onderzoeksvragen, het uitwerken van onderzoeksmogelijkheden om deze vraag te beantwoorden, het daadwerkelijk uitvoeren van onderzoek en de benodigde data verzamelen. Daarnaast voer ik de data-analyses uit die nodig zijn om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, schrijf ik wetenschappelijke artikelen met de bevindingen, en vertalen we de resultaten naar het bredere publiek met behulp van factsheets bijvoorbeeld.

Mijn activiteiten zijn dus best wisselend, maar allemaal gerelateerd aan het doen van onderzoek.

De relevantie van onderwerpen binnen AWPG Mosa, en de mogelijkheid echt wat te betekenen/te kunnen veranderen voor mensen drijft mij om dit werk te doen. Daarnaast haal ik veel voldoening uit werken met data en doen van statistische analyses.

De breedte van het werkgebied van onze academische werkplaats is volgens mij uniek. AWPG Mosa kan op veel vlakken iets betekenen voor de maatschappij.