Menu

Famke Houben

Mijn naam is Famke Houben. Als promovendus binnen de AWPG ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van studies, analyseren van data, rapporteren van resultaten en dissemineren van bevindingen in rapporten, factsheets, wetenschappelijke publicaties en presentaties op internationale congressen. Mijn achtergrond ligt in de gezondheidswetenschappen, waarbij mijn interesse en expertise voornamelijk liggen op het gebied van preventie.

Functies: Medewerker beleid en onderzoek, Promovendus

Mijn persoonlijke drijfveren en ambities zijn geworteld in maatschappelijke betrokkenheid. Ik ben gemotiveerd om met mijn werk een maatschappelijke impact na te streven en bruggen te slaan tussen (zorg)praktijk en onderzoek. AWPG Mosa biedt de perfecte omgeving om deze idealen verder te verwezenlijken. Het is een werkplaats die nauw verbonden is met de praktijk en waar diverse onderwerpen en vakgebieden samenkomen.

Onderzoek

In mijn promotieonderzoek richt ik me specifiek op infectiepreventie in de langdurige en eerstelijnszorg. COVID-19 heeft laten zien hoe belangrijk goede infectiepreventie is, maar ook in het licht van het toenemende (maatschappelijke) probleem van antibioticaresistentie is dit een belangrijk onderwerp. Met name in zorginstellingen, waar vaak zorg wordt geleverd aan kwetsbare groepen, is infectiepreventie zeer belangrijk. In ons onderzoek gaan we in gesprek met zorgprofessionals over welke knelpunten zij mogelijk ervaren voor de uitvoering van infectiepreventie, en kijken we naar passende manieren om de implementatie en borging van infectiepreventie te bevorderen. Dit doen we in verschillende zorgsectoren: de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en huisartsenzorg. Naast onderzoek, ben ik ook actief betrokken bij het geven van onderwijs aan de Universiteit Maastricht, waar ik mijn enthousiasme en passie voor de publieke gezondheid en onderzoek graag deel met anderen.