Menu

Larissa Pelzers

Ik ben Larissa Pelzers, en binnen AWPG Mosa vervul ik de rol van junior onderzoeker. Mijn expertisegebied ligt op het gebied van preventie, met een focus op de eerste 1.000 dagen van een kind, vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar oftewel Kansrijke Start.

Functie: Onderzoeker

Wat betreft mijn achtergrond ben ik begonnen met een bachelor Psychologie aan de Universiteit Maastricht, maar na het behalen van mijn diploma besloot ik een andere richting in te slaan. Mijn interesse leidde me naar de masteropleiding Youth Studies (nu Youth Development and Social Change) aan de Universiteit Utrecht. In deze master heb ik mij kunnen richten op (jeugd)preventie, waarbij een focus lag op beleid, onderzoek en praktijk. Dit is een gebied waarop ik hoop nog vele jaren actief te blijven binnen mijn werk.

In mijn huidige functie ben ik voornamelijk bezig met het uitvoeren van een project gericht op deskundigheidsbevordering binnen Kansrijke Start. Dit omvat het opzetten, uitvoeren en evalueren van een programma voor deskundigheidsbevordering voor professionals die betrokken zijn bij Kansrijke Start, zoals verloskundigen, kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en gemeenten. Daarnaast monitor ik hoe deskundigheidsbevordering bijdraagt aan een effectieve implementatie van interventies binnen Kansrijke Start. Tot slot omvat mijn rol ook het faciliteren van de verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek, zowel binnen onze organisatie als in samenwerkingsverbanden.