Menu

Liesse VanderHoven

Mijn naam is Liesse Vanderhoven, ik ben een 27-jarige persoon afkomstig uit België die momenteel al bijna 7 jaar in Maastricht woont. Ik heb een achtergrond in publieke gezondheid en beleid, tijdens mijn studies heb ik me vooral gefocust op thema’s rondom ongelijkheden in de samenleving.

 

Functie: Promovendus

Ik ben in april 2023 bij de AWPG begonnen als jaaronderzoeker en ben ondertussen bezig met mijn promotieonderzoek. Ik richt me op het thema vaccinatiebereidheid bij zwangere personen. In het onderzoek probeer ik, samen met andere onderzoekers, te achterhalen of we meer mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen bereiken met behulp van begeleide vragenlijsten. Aangezien met huidige onderzoekstechnieken vooral hoogopgeleide personen bereikt worden. Ik hoop door middel van dit onderzoek te ontdekken hoe moeilijk bereikbare groepen beter bereikt kunnen worden voor toekomstig onderzoek. Om zo toekomstige interventies beter te kunnen aanpassen op de benodigdheden van verschillende doelgroepen.

Onderzoek

Ik werk momenteel aan het project rondom de GIO-methode. Dit valt dan binnen het stukje vaccinatiebereidheid. Dit onderzoek richt zich op het beter bereiken van een diverse groep zwangere personen voor vaccinatieonderzoek. Naast het online aanbieden van vragenlijsten, benaderen we hen persoonlijk tijdens contactmomenten met de Jeugdgezondheidszorg.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is bij te dragen aan een verhoogde maternale vaccinatiegraad en daarmee de gezondheid van zwangere personen en baby’s te bevorderen.