Menu

Lisanne Steijvers

Mijn naam is Lisanne Steijvers en ik ben werkzaam als onderzoeker/promovendus bij de afdeling Kennis en Innovatie en de AWPG. Momenteel ben ik bezig met mijn promotieonderzoek met als thema sociale netwerken. Ik onderzoek hoe sociale relaties invloed hebben op de leefstijl en gezondheid van volwassenen en ouderen.

Functie: Promovendus

Ik probeer voornamelijk de belangrijkste factoren in een sociaal netwerk die van invloed zijn op gezondheid in kaart te brengen, om op langere termijn handvatten en tools te kunnen bieden voor mensen om hun sociaal netwerk zodanig te versterken of uit te breiden dat dit bevorderlijk is voor de gezondheid.

Ik vind het fijn dat de AWPG zorgt voor het verbinden van de wetenschap met de praktijk en daarmee ook de publieke gezondheid. Zo probeer ik zelf onderzoeksresultaten te vertalen door begrijpelijke factsheets te creëren. Mijn passie ligt dan wel bij het verzamelen en analyseren van kwantitatieve data (al maak ik in mijn onderzoek gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methodieken), maar vertaling naar de praktijk is minstens zo belangrijk en daar zet ik mij dan ook graag voor in.

Onderzoek

Mijn onderzoek gaat over sociale netwerken, alle sociale relaties die iemand heeft, en hoe netwerken van invloed zijn op onze leefstijl en gezondheid. Ik gebruik onder andere data verzameld in de SaNAE studie (Social Network Assessment in Adults and Elderly). Hier wordt in kaart gebracht hoe het sociaal netwerk van volwassenen en ouderen in Limburg eruitziet en hoe kenmerken van deze netwerken samenhangen met gedrag, eenzaamheid en andere determinanten van gezondheid.

Ook werk ik aan het ‘BePrepared’ project waar de focus ligt op het verbeteren van pandemische paraatheid in Nederland. Voor dit project breng ik in kaart welke sociaal netwerk kenmerken samenhangen met intentie tot vaccinatie (denk bijvoorbeeld aan COVID-19 vaccinatie of griepprikken).