Menu

Lotte van Haarst

Mijn naam is Lotte van Haarst, en binnen AWPG Mosa vervul ik de rol van junior onderzoeker bij het project GGroen.

Tijdens dit project concentreer ik me op het verkrijgen van inzichten in het gebruik van groene ruimtes in kwetsbare wijken. In samenwerking met mijn collega’s van de GGD werk ik nauw samen met gemeenten en andere onderzoekers van de Universiteit van Maastricht aan het project GGroen. Samen streven we ernaar inzicht te krijgen in hoe gezondheidsbevordering wordt geïntegreerd in ruimtelijk beleid en verfijnen we beleidsrichtlijnen. Mijn taken omvatten veldwerk met de bewoners, het verzamelen en analyseren van data, en het delen van bevindingen met een breed publiek, variërend van het opstellen van factsheets tot het meewerken aan het schrijven van artikelen.

Functie: Onderzoeker

Het valt op dat veel bewoners van kwetsbare wijken meer gebruik maken van groene ruimtes, en dat stimuleert mij om onderzoek te doen naar het soort groen dat zij zouden willen zien.