Menu

Maarten Remmers

Ik ben promovendus bij AWPG Mosa, en doe mijn onderzoek bij GGD Limburg-Noord en Universiteit Maastricht. Daarnaast werk ik ook arts Maatschappij + Gezondheid/jeugdgezondheid en als jeugdarts bij GGD Limburg-Noord. Gedurende mijn specialisatie tot arts Maatschappij + Gezondheid zijn we gestart met dit traject, maar na afronding van de opleiding zetten we het onderzoekstraject voort.

Functie: Promovendus

Mijn promotieonderzoek richt zich voornamelijk op het verband tussen (positieve en negatieve) jeugdervaringen en gezondheid. Om hier onderzoek naar te doen hebben we een vragenlijst uitgezet: de Childhood Experiences, Resilience and Health (ChEResH)-vragenlijst. De negatieve jeugdervaringen waarop we ons richten zijn ervaringen die ernstige, chronische bronnen van stress kunnen zijn. De positieve jeugdervaringen zijn juist ervaringen die een kind steun en veiligheid kunnen bieden. We weten dat dit soort negatieve jeugdervaringen het risico op ziektes en ongezonde leefstijl enorm kunnen vergroten, en we hopen dat positieve jeugdervaringen praktische aangrijpingspunten kunnen bieden om daartegen te beschermen. Onderwerpen die daarbij voor ons van belang zijn, zijn stress, veerkracht, weerbaarheid en kwaliteit van leven.

Met dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan een jeugdgezondheidszorg die kinderen en jongeren gericht kan ondersteunen, zodat zij zich zo gezond en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen. Ik hoop de relevantie van jeugdervaringen voor de publieke gezondheidszorg verder te onderbouwen, en concrete handvatten te vinden om hierop te acteren. Ten slotte hoop ik ook in het algemeen bij te dragen aan betrokkenheid van de GGD bij meer, en kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek omdat ik ervan overtuigd ben dat dat zal bijdragen aan een gezondere maatschappij.