Menu

Dr. Mandy Leurs-Stijnen

Mandy is onderzoeker/epidemioloog bij GGD Zuid-Limburg, programmacoördinator bij AWPG Mosa voor de programmalijn ‘Integraal gezondheidsbeleid’ en verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde, onderzoeksschool CAPHRI van Universiteit Maastricht. Ze is opgeleid als Gezondheidswetenschapper, heeft de Health Sciences Research Master cum laude afgerond en is in 2015 gepromoveerd op preventieve huisbezoeken voor ouderen (75+) in een mogelijk kwetsbare positie in de huisartsenpraktijk bij Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Functies: Epidemioloog, Onderzoeker, Programmacoördinator

De focus op preventie en samenwerking tussen onderzoek, beleid en de praktijk vormen de rode draad door haar werkzaamheden. Ze houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar initiatieven binnen het programma ‘Trendbreuk’ (aanpak gericht op het inlopen van de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg), zoals Gezonde Kinderopvang en Kansrijke Start (eerste 1.000 dagen van het leven), waaronder de Knooppunten Kansrijke Start (samenwerking op casusniveau tussen het medisch en sociaal domein in gemeenten), Rookvrije Start en Geboortezorg Flex (kraamzorg). Andere onderzoeksthema’s en projecten hebben betrekking op gezonde leefomgeving, mentale gezondheid, gezondheid in kwetsbare wijken/gebieden en versterking van de kennisinfrastructuur rondom gezondheidsbevordering en preventie. Mandy heeft expertise op het vlak van monitoring en evaluatieonderzoek, implementatieonderzoek en praktijkgericht (actie)onderzoek. Ze begeleidt promovendi en studenten/AIOS’en en is verantwoordelijk voor de werving van subsidiegelden voor (onderzoeks)projecten binnen AWPG Mosa.

De juiste kennis op de juiste plek helpt om antwoorden te vinden op de vaak complexe maatschappelijke vraagstukken in de publieke gezondheid. Bij AWPG Mosa werken we nauw samen met partners uit onderzoek, beleid en de praktijk aan onderzoek dat er echt toe doet. We zorgen ervoor dat de ontwikkelde kennis wordt verspreid en toegepast. Daarmee dragen we bij aan het bevorderen van de gezondheid van mensen en het verkleinen van gezondheidsachterstanden.”