Menu

Nicole Smeets-Curvers

Ik ben Nicole Smeets-Curvers, onderzoeker bij de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid Limburg en verbonden aan de AWPG door mijn promotietraject. Als externe promovendus ben ik verbonden aan de Universiteit Maastricht (UM), vakgroep Sociale Geneeskunde / CAPHRI. Ik heb van 2009-2012 gestudeerd aan de UM: de bachelor Gezondheidswetenschappen (Major Beleid & Management, Minor Gezondheidsvoorlichting) met aansluitend de master Healthcare, Policy, Innovation and Management. Voordat ik in 2017 bij de GGD Zuid-Limburg begon heb ik als beleidsmedewerker sociaal domein gewerkt bij gemeenten.

 

Functie: Promovendus

Sinds mei 2021 ben ik gestart met mijn promotie onderzoek naar de Knooppunten Kansrijke Start. Naast mijn promotie onderzoek ben ik ook nog inhoudelijk werkzaam voor projecten binnen de afdeling K&I.

Mijn interesses voor maatschappelijke en gezondheid gerelateerde vraagstukken motiveren mij in mijn werk. Door mijn studie en werkervaring heb ik een brede kijk ontwikkeld op de samenleving en de vraagstukken die in onze regio leven. Wat mij vooral aanspreekt in het werk voor de GGD ZL en de AWPG is het maken van de verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. Domeinen en netwerken worden verbonden. Er wordt onderzoek gedaan dat aansluit bij wat er leeft in de maatschappij. De AWPG probeert om vanuit onderzoek het beleid te beïnvloeden om zo in de praktijk de gezondheid van de bevolking te bevorderen.

Onderzoek

Mijn promotietraject richt zich op de fase Kansrijke Start. Kansrijke Start is de eerste 1000 dagen van het leven: vanaf zwangerschap (-9 maanden) tot kinderen van 0 tot 2 jaar. Ik doe onderzoek naar het Knooppunt Kansrijke Start (KKS) in drie pilot gemeenten: Kerkrade, Landgraaf en Vaals. Het KKS is een multidisciplinair overleg waarbij het jonge gezin samen met professionals van het medisch, sociaal en publiek domein om tafel zit. Het is een praktijkgericht actieonderzoek dat de ontwikkeling en implementatie van het KKS volgt; hoe verloopt dit proces, hoe ervaart de doelgroep de geboden ondersteuning en wat zijn de verschillen tussen de drie gemeenten. Daarvoor interview ik professionals en herhaal ik jaarlijks een vragenlijst voor professionals. Ik sluit aan bij de overleggen en werkgroepen van de lokale coalities. En we nemen ook de ervaringen van gezinnen mee door in gesprek te gaan over hun zorgtraject naar het Knooppunt toe in een clientjourney.