Menu

Dr. Nicole Dukers

Nicole is epidemioloog en programmacoördinator bij AWPG Mosa voor de twee programmalijnen ‘Integraal gezondheidsbeleid’ en ‘Infectieziekten bestrijding’ en verbonden als Universitair Hoofd Docent aan de vakgroep Health Promotion, onderzoeksschool CAPHRI van Universiteit Maastricht (UM). Nicole is infectieziekten epidemioloog B. Ze is opgeleid in zowel biomedische gezondheidswetenschappen als epidemiologie aan de UM, en is in 2002 gepromoveerd op epidemiologie van HIV en andere infectieziekten, aan de Universiteit van Amsterdam.

Functies: Epidemioloog, Programmacoördinator

Met een systeem-blik op gezondheid en brede methodologische interesse werkt Nicole al meer dan 25 jaar als verbinder tussen praktijk, beleid en onderzoek. Ze onderzoekt “hoe individuele aspecten, gedrag, sociale netwerken (sociale omgeving) en de fysieke leefomgeving, in samenhang bijdragen aan gezondheid en hoe deze kennis ingezet kan worden in preventie praktijk en beleid”. Gezondheid vraagt een trans-disciplinaire en intersectorale samenwerking; dus een integrale aanpak. Nicole initieert zulke samenwerking en stimuleert andere professionals om zich hierin te ontwikkelen en impact te realiseren. Thema’s waar Nicole aan werkt zijn: volksgezondheid, gezondheidsverschillen, diverse infectieziekten, longcovid, sociale netwerken, cohortstudies, systeem-onderzoek, integraal werken, burgerparticipatie, zorgevaluatie, interventie ontwikkeling en implementatie. Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Welke effecten heeft de sociale en fysieke leefomgeving op gezondheid en gedrag? Hoe kunnen we sociale netwerken van mensen versterken? Hoe kunnen interventies en beleid duurzaam worden toegepast? Hoe zorgen we ervoor de informatie en publieke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is (bijvoorbeeld met zorg-op-afstand)?

Nicole leidt de PRIME (longcovid) en SaNAE (sociale netwerken) cohortstudies, project gGroen (leefomgeving), en de aanpak limburg4zero (preventie en zorg-op-afstand). Ze is (co)auteur van >200 wetenschappelijke internationale peer-reviewed publicaties, waaronder >30 die ze schreef als eerste auteur. Ze begeleidde reeds 15 promovendi met afgerond proefschrift, is opleider van (master)stagiaires en is verantwoordelijk voor de werving van subsidiegelden voor (onderzoeks)projecten. Verder is Nicole actief in de wetenschapscommunicatie.

“Ik help gezondheidsprofessionals en onderzoekers om door de ‘systeembril’ te kijken naar gezondheidsvraagstukken. Ik gebruik hiervoor wetenschappelijke methoden die rekening houden met de wisselwerking tussen omgeving en het individu, voor een beter begrip en effectievere domein-overstijgende oplossingen’.