Menu

Elfi Brouwers

Ik ben MSc. Elfi Brouwers, Onderzoeker/Epidemioloog bij AWPG Mosa.

Mijn belangrijkste taken binnen AWPG Limburg zijn het coördineren van projecten en ondersteunen van  de onderzoekers bij onderzoeksopzet, uitvoer/dataverzameling.

Functies: Epidemioloog, Programmacoördinator, Promovendus

Daarnaast ben ik programmacoördinator binnen CAPI (Consortium Academische Werkplaatsen Publiek Gezondheid Infectieziekten). Het landelijke consortium is in jan. 2023 opgericht in het kader van de VIP (Versterking Infectieziekten en Pandemische Paraatheid). In dat samenwerkingsverband met de AWPG’en uit Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Nijmegen heb ik ook de secretarisfunctie en koppel ik maandelijkse onze voortgang terug met GGD GHOR NL.

Ik werk bijna 15 jaar in de Publieke Gezondheidszorg. Ik heb ervaring als verpleegkundige infectieziektebestrijding, soa, TBC en reizigerszorg en als tijdelijk unithoofd IZB en TBC.  In 2007 heb ik mijn Master aan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences gehaald.

Met betrekking tot onderzoek heb ik bijgedragen aan een aantal multicenter studies (o.a. nationale board Chlamydia Screening Implentation). Door mijn achtergrond in diverse functies, maak ik gemakkelijk de vertaalslag van onderzoek naar praktijk en kan ik meedenken in gecompliceerde onderzoeksvraagstukken.

Mijn hooftaken zijn meedenken in beleid rondom onderzoek, onderzoeksopzet, zorgprofessionals verbinden, data verzamelen (includeren), acties plannen en organiseren vanuit een pragmatische werkhouding. Ik beweeg me gemakkelijk door diverse netwerken en verbind vandaar uit onderzoek, praktijk en beleid met elkaar.

Mijn drijfveren zijn infectieziektepreventie en gezondheidsbevordering, onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek en resultaten implementeren in de praktijk. Allemaal zodat de wetenschap niet in de boekenkast blijft, maar terug naar de burgers gaat en we zo samen de zorg kunnen verbeteren.

Daarnaast vind ik het belangrijk om mee te denken in beleidsstructuren en haal ik motivatie uit een positieve werksfeer, dat iedereen een pro-actieve rol in ons team kan pakken en zich positief kan blijven ontwikkelen.