Menu

Dr. Rianne Reijs

Mijn naam is Rianne Reijs, in de AWPG Mosa ben ik programmacoördinator. Mijn belangrijkste aandachtsgebied is Jeugd en Intergenerationele Overdracht. Ik werk als arts Maatschappij en Gezondheid bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg en als onderzoeker bij de vakgroep Sociale Geneeskunde van Maastricht University.

Functies: Arts, Onderzoeker, Programmacoördinator

In mijn dagelijks werk ben ik veel bezig met het opleiden en begeleiden van professionals, zowel artsen als onderzoekers. Zij zijn bezig met jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld met de rol van jeugdervaringen op gezondheid en met het bereik van jeugdgezondheidszorg. Door de combinatie van praktijk, onderzoek en opleiding kan ik voor veel mensen kansen pakken: een arts kan een stage lopen in een onderzoek, een onderzoeker kan ik in contact brengen met de dagelijkse werkelijkheid van JGZ om de context van het vraagstuk beter te begrijpen.

Verder ben ik als stafarts bij de Jeugdgezondheidszorg en als programmacoördinator bij AWGP Mosa bezig met het mogelijk maken van al die dingen die we van belang vinden. Randvoorwaarden creëren, focus aanbrengen, agenderen van de nodige besluiten en het betrokken houden van alle belanghebbenden en besluitvormers. 

Mijn belangrijkste drijfveer is het verbeteren van de kansengelijkheid in onze maatschappij. In Zuid-Limburg zijn de kansen op gezond en gelukkig leven behoorlijk ongelijk verdeeld. Ik wil dat publieke gezondheid, met jeugdgezondheidszorg voorop, zorgt dat dit beter wordt in de komende jaren. Zodat intergenerationele overdracht zal gaan over het doorgeven van gezondheid en levensgeluk.