Menu

Sid Penders

Ik ben Sid Penders, 24 jaar oud en als promovendus werkzaam binnen de afdeling Gezondheidsbevordering aan de Universiteit van Maastricht. Ik heb de bachelor Gezondheidswetenschappen gevolgd met een specialisatie in preventie en gezondheid en vervolgens de master Global Health afgerond. Gedurende mijn opleidingen heb ik een sterke passie voor preventie ontwikkeld, deze passie mag ik nu mooi toepassen binnen mijn werk. Binnen het project ‘Zuid-Limburg aan de slag met gezonde kinderopvang’ werken we onder andere nauw samen met de GGD Zuid-Limburg, vandaar ik ook deel uit maak van de AWPG Mosa.

Functie: Promovendus

Het project maakt onderdeel uit van de Trendbreuk-aanpak, met een specifieke focus op de peuterleeftijd.

Mijn werk is heel afwisselend en bestaat uit een mix van onderzoek, praktijk en onderwijs. In de ochtend ben je op een kinderopvanglocatie aanwezig om te kijken hoe zij bezig zijn met gezondheid, om daarna een interview af te nemen met een pedagogisch medewerker en om later op de dag studenten te begeleiden bij hun groepsverslag.

Bij de start van dit project hebben we een lerend netwerk opgezet bestaande uit professionals van verschillende kinderopvangorganisaties met als doel  van elkaar te leren op het gebied van gezondheid in de kinderopvang. De bijeenkomsten van het lerend netwerk lopen sterk uiteen en kunnen betrekking hebben op onderwerpen als voeding, beweging en ouderbetrokkenheid. Samen hebben we één ultiem doel en dat is om ervoor te zorgen dat ieder kind in Zuid-Limburg de kans krijgt om gezond op te groeien en ik hoop dat ik hier een steentje aan mag bijdragen