Menu

Anorectale Neisseria gonorrhoeae infecties bij vrouwen met en zonder gerapporteerde anale seks en sekswerkers bij centra seksuele gezondheid in Nederland

een retrospectieve cohortstudie

Een studie van Maartje Visser en co-auteurs.

Momenteel is gonorroe de tweede meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening ter wereld, en stijgt de incidentie. Om gonorroe onder controle te houden is het van belang om effectieve test strategieën te hebben. Vrouwen worden meestal alleen anorectaal getest wanneer zij aangeven anale seks gehad te hebben. Er worden echter ook anorectale infecties gezien zonder anale blootstelling, mogelijk door zelfbesmetting. Het doel van deze studie is de kennis over anorectale infecties bij vrouwen te vergroten, door risicofactoren voor een anorectale diagnose van gonorroe bij vrouwen in kaart te brengen.

In deze studie zijn nationale surveillance data van Nederlandse centra seksuele gezondheid, verzameld tussen 1 januari 2016 en 31 december 2021, gebruikt. Vrouwen die seks hebben met mannen die zowel urogenitaal als anorectaal getest zijn voor gonorroe zijn geïncludeerd. Deze vrouwen zijn onderverdeeld in 3 groepen: vrouwen zonder anale seks in de afgelopen 6 maanden, vrouwen met anale seks, en sekswerkers. In totaal zijn er 117.693 vrouwen geïncludeerd: 43.757 zonder anale seks, 51.728 met anale seks, en 22.208 sekswerkers. In alle groepen was ongeveer 2% positief getest voor gonorroe. Minstens 70% hiervan had een anorectale infectie, ook in de groep zonder anale seks. De sterkste determinant voor anorectale gonorroe was een gelijktijdige urogenitale gonorroe-infectie: voor vrouwen zonder anale seks was de adjusted odds ratio (aOR) 782 (95% CI 605-1018), voor vrouwen met anale seks 612 (95% CI 490-768) en voor sekswerkers 464 (95% CI 335-652). Daarnaast was voor gonorroe-positieve vrouwen zonder anale seks co-infectie met chlamydia een risicofactor, en migratieachtergrond was een risicofactor voor vrouwen met anale seks. Voor sekswerkers waren risicofactoren: seks zonder condoom, anale seks, een mannelijke partner die seks heeft met mannen of een migratieachtergrond heeft, en een chlamydia co-infectie.

Datum: 22 juni 2024
Auteur: M Visser

Thema:

De resultaten van deze studie ondersteunen de mogelijkheid van zelfbesmetting van het urogenitale naar anorectale gebied. Dit komt mede door de sterke relatie tussen de urogenitale en anorectale infectie, en door de sterke overeenkomsten tussen de drie verschillende groepen in het voorkomen van anale gonorroe. Huidige teststrategieën kunnen anorectale gonorroe infecties missen, aangezien er niet standaard anale testen afgenomen worden. Dit zou overwogen moeten worden wanneer richtlijnen voor de preventie en controle van gonorroe ontwikkeld worden.

Meer weten?

Lees het artikel

Visser M, Hoebe CJPA, Wolffs PFG, Heijne JCM. Anorectal Neisseria gonorrhoeae infections in women with and without reported anal sex and sex workers in sexual health centres in the Netherlands: a retrospective cohort study. Lancet Microbe. 2024 Apr;5(4):e326-e334. doi: 10.1016/S2666-5247(23)00376-2. Epub 2024 Feb 12. PMID: 38359858.