Menu

De geestelijke gezondheid van onze jeugd

Een onderzoek naar zelf ervaren problematiek en de vraag naar hulpverlening onder jongeren in Maastricht-Heuvelland

Gemeenten zijn volgens de nieuwe Jeugdwet vanaf 2015 verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij groei- en opvoedingsproblemen evenals psychische problemen.
Voor gemeenten is het echter niet helder met welke problemen jongeren doorgaans kampen, met wie zij daarover praten en waar ze naar toe gaan als ze problemen ervaren. De gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland vroegen zich al in 2009 af in hoeverre het huidige hulpverleningsaanbod voor jeugd met bijvoorbeeld psycho-sociale problemen afdoende was: weten de jongeren welke hulpverleningsorganisaties er zijn en hoeveel van de jongeren maken daar gebruik van? En als jongeren geen gebruik van het aanbod maken, wat doen ze dan?

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: