Menu

De Gezondheidsachterstand in Parkstad Limburg

Ervaren dagelijkse uitdagingen van een gezond leven

In Parkstad is op verschillende gezondheidsdomeinen een achterstand zichtbaar vergeleken met de rest van Nederland. Zo is het sterftecijfer het hoogste van Nederland en komen ziekten zoals kanker, dementie en cardiovasculaire aandoeningen vaker voor. Voor een betere gezondheidstoestand in Parkstad is inzicht in de achterliggende factoren nodig. Het rapport Op zoek naar de Limburg-factor vraagt specifiek of culturele aspecten een rol spelen. Onderzoek naar de mogelijke relatie tussen cultuur in Zuid-Limburg en de gezondheidstoestand is nog niet eerder uitgevoerd.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: