Menu

Evaluatie ‘Beweegmakelaar’ in Vaals

Met het programma Vaals beweegt! wil de gemeente inwoners van Vaals stimuleren om voldoende en regelmatig te bewegen. Dat kan in de vorm van een sport zijn, maar ook door in het dagelijkse leven meer te bewegen. Bewegen is belangrijk om gezond te zijn en te blijven. Mensen die niet genoeg bewegen lopen veel risico op overgewicht en daarmee ook op diabetes, hart- en vaatziekten, depressies of andere gezondheidsproblemen. Gezonde mensen hebben meer kans om te kunnen leren, werken en voor zichzelf en anderen zorgen. Kortom, deelnemen aan de samenleving. Binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen wordt het appèl op  mensen om mee te kunnen doen, voor elkaar te zorgen en zelfredzaam te zijn steeds groter. Bewegen is daarom voor de gemeente Vaals en de regio Zuid-Limburg een heel belangrijk speerpunt. In deze factsheet wordt  een onderzoek gepresenteerd dat inzicht geeft in de werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar in Vaals.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: