Menu

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg

Het landelijke beleid op het gebied van gezondheid en zorg is erop gericht dat mensen met een ziekte of beperking eerst hun eigen kracht aanspreken en proberen voor zichzelf te zorgen. Wie toch hulp nodig heeft, zal een beroep moeten doen op zijn sociale netwerk voordat hulp van professionele zorgverleners of de overheid in beeld komt. Voor Zuid-Limburg valt op dat de inwoners een veel groter beroep doen op formele zorg dan  gemiddeld in Nederland, voor Noord-Limburg is deze tendens minder sterk aanwezig. Verondersteld wordt dat het gebruik van formele zorg door ouderen beperkt kan worden in geval van een groot en sterk sociaal netwerk. Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele en informele zorg is daarom dit aanvullende onderzoek uitgevoerd.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: