Menu

Huisarts en Centrum voor Jeugd en Gezin: Samen sterk voor jeugd

Samenwerking tussen eerstelijnszorg en (preventieve) jeugdzorg is van belang om opvoedproblemen tijdig te signaleren. Er vindt echter nog weinig samenwerking plaats tussen deze twee disciplines. In deze factsheet worden de resultaten beschreven van de evaluatiestudie naar pilots die deze samenwerking trachten te verbeteren.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: