Menu

Is er verband tussen sociale en fysieke buurtkenmerken en gezondheid?

Veel gezondheidsinterventies richten zich op de leefstijl van het individu. Zo worden jongeren, volwassenen en ook ouderen aangemoedigd om gezond te eten, voldoende te bewegen en zuinig alcohol te nuttigen. Naast deze individueel gerichte leefstijlveranderingen worden tegenwoordig ook interventies opgezet die de leefomgeving verbeteren, zodanig dat er een gezonde omgeving ontstaat waarin gezond gedrag gemakkelijk wordt  gemaakt. Hierbij geldt het gezegde: “Make the healthy choice the easy choice”. Uit onderzoek blijkt dat sociale cohesie (binding tussen de mensen in een buurt) een positief effect heeft op de mentale fitheid van burgers.
De sociale en fysieke kenmerken van een buurt  kunnen dus het gedrag van buurtbewoners als groep beïnvloeden. Daarmee overstijgen deze kenmerken de invloed op individueel gedragsniveau omdat het op alle leden van de ‘community’ invloed heeft.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: