Menu

Maatschappelijke participatie onder ouderen (55+) in Zuid-Limburg

In de landelijke Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 is maatschappelijke participatie het centrale thema. Het gaat dan vooral over de relatie tussen gezondheid en maatschappelijke participatie. Gezondheid en het ontbreken van beperkingen worden gezien als determinant van participatie. Tot maatschappelijke participatie behoren die activiteiten waarmee men de samenleving van dienst is, zoals: betaalde arbeid, mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar ook culturele en recreatieve activiteiten. In dit onderzoek heeft maatschappelijke participatie betrekking op arbeid, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: