Menu

Overweight prevention, starting from birth onwards

Op woensdag 6 juli 2016 verdedigde Eveliene Dera – de Bie haar proefschrift “Overweight prevention, starting from birth onwards”.

Lees hier het volledige proefschrift.

Proefschrift Eveliene de Bie

Datum: 19 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: