Menu

PROJECT “SAMEN STERK”

Verbinding huisartspraktijk en Wmo

Kan de indicatiestelling voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) efficiënter verlopen als gemeenten en huisartspraktijken meer (medische) gegevens uitwisselen? Een eerste verkenning.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: