Menu

Trends in Mantelzorg

De vergrijzing en de stijging van de zorgkosten leidden in de afgelopen jaren tot hervormingen in het Nederlandse gezondheidszorgbeleid. De verzorgingsstaat verandert steeds meer in een participatiemaatschappij. De verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid en die van elkaar is daarbij belangrijk. Mantelzorg heeft hierbij een voorname rol.

Landelijk onderzoek laat dan ook een stijging in het aantal mantelzorgers zien. Helaas is hierbij ook het aantal overbelaste mantelzorgers gestegen. De ontwikkelingen in Limburg in de afgelopen jaren waren tot nu toe niet uitgebreid onderzocht. Om deze ontwikkelingen beter zichtbaar te maken is een trendanalyse uitgevoerd.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: