Menu

Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente Beek en de andere Westelijke Mijnstreek gemeenten

Prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen

Valincidenten zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij ouderen boven de 65 jaar.1 Een valincident heeft zowel voor het individu als voor de maatschappij grote gevolgen. Een oudere kan na een val hulpbehoevend worden. Bovendien kan verslechtering van mobiliteit leiden tot angst om opnieuw te vallen, waardoor iemand activiteiten gaat vermijden; de kwaliteit van leven gaat er vaak op achteruit. Zorg voor een hulpbehoevende oudere brengt daarnaast ook grote maatschappelijke kosten met zich mee. De letsels door valincidenten zijn doorgaans complexer van aard, moeten door meerdere specialismen worden behandeld en vergen vaker ziekenhuiszorg en bijkomende revalidatie. De directe valgerelateerde medische kosten zijn in Nederland jaarlijks zo’n 740 miljoen euro. Ook voor gemeenten brengen valincidenten kosten met zich mee door de vraag naar voorzieningen voor hulpbehoevende ouderen.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: