Menu

Wat zegt de buurt?

Een analyse van de wijk Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen.

De wijk is de fysieke en sociale leefomgeving van de burger en het werkgebied van diverse organisaties. De bewoners streven naar een prettige leefomgeving; de zorgverleners streven naar kwalitatief goede behandelzorg en verzorging; de woningstichting streeft naar tevreden huurders en goede woningen, etc.

Lindenheuvel is één van de laag sociaaleconomische wijken van de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente is voornemens om door middel van een wijkgerichte aanpak in te zetten op vergroting van de leefbaarheid
van burgers. Op verzoek van de gemeente heeft de GGD Zuid Limburg een analyse opgesteld van de wijk. Deze analyse leidt ertoe dat inzicht ontstaat in de gezondheidssituatie van de burgers en de problematiek die mogelijk aanwezig is in de wijk.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 19 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: