Menu

Zit of sta je gelukkig in het leven?

Een onderzoek naar de relatie tussen zitgedrag, beweeggedrag en ervaren gezondheid bij volwassenen en ouderen in Limburg.

Gevolgen van langdurig zitten De negatieve gevolgen van weinig beweging zijn bekend. De gevolgen van langdurig zitten zijn minder bekend. Onderzoek laat zien dat langdurig zitten negatief werkt op onze fysieke en mentale gezondheid. Het vergroot de kans op overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en het kan leiden tot spier- en gewrichtsklachten. Mensen die langdurig zitten kunnen zich futloos voelen, minder goed in hun vel zitten en hebben meer kans op het krijgen van een depressie. Daarom is het belangrijk meer te weten over zitgedrag. Welke factoren beïnvloeden ons zitgedrag en zijn we bewust van de negatieve gevolgen van langdurig zitten?

Lees hier  de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: