Menu

Zitten in Limburg

Een exploratief onderzoek naar zitgedrag in 31 Limburgse gemeenten.

Zitten is een nog relatief onbekend thema als risicofactor van een gezonde leefstijl. Langdurig zitten (sedentair gedrag) lijkt gezondheidsrisico’s te geven, onafhankelijk of iemand voldoende sport en/of beweegt. Hoe meer men op een dag zit, hoe groter de kans dat een of meerdere van de volgende ziekten zich ontwikkelen: hart-en-vaatziekten, overgewicht en obesitas, diabetes type II en mentale stoornissen zoals depressies en  angststoornissen. Verder kan overmatig en langdurig zitten mobiliteitsklachten geven en leiden tot eerder overlijden. Aangezien nog geen onderzoek is gedaan naar het zitgedrag van Limburgers, is dit onderzoek een eerste stap om hier meer inzicht in te krijgen.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 19 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema: