Menu

Al in het eerste levensjaar het risico op overgewicht voorspellen

Wetenschappelijk onderzoek naar het ontwikkelen van een predictiemodel

Is het mogelijk om een model te ontwikkelen dat al in het eerste levensjaar voorspelt of sprake is van het risico op overgewicht? Dat is de kernvraag in het proefschrift van Manon Ernst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Zij verdedigt haar proefschrift op 15 april 2015 aan de Universiteit Maastricht. Titel van het proefschrift: ‘Prevention of obesity in childhood’. Manon Ernst beschrijft in het proefschrift drie deelonderzoeken, die zich richten op verschillende aspecten van de groei van kinderen
en de ontwikkeling van een predictiemodel. Haar bevindingen zijn niet alleen interessant voor de Jeugdgezondheidszorg, maar ook voor andere partijen, zoals de medische wereld. Daarom schetsen wij hier in vogelvlucht de aanleiding, het verloop en de conclusies van het onderzoek. Tot slot treft u tips aan voor de praktijk.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema's: