Menu

Jeugd, Alcohol & Omgeving

Stand van zaken in Zuid-Limburg

Trends in alcoholgebruik onder jongeren

Het Zuid-Limburgse Veiligheidsbestuur heeft in 2010 de stuurgroep ‘Jeugd, Alcohol & Omgeving’ opdracht gegeven om een regionaal alcoholmatigingsbeleid te ontwikkelen samen met gemeenten. Dit om het beginnen met alcohol bij de Zuid-Limburgse jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. In 2010 was de wettelijke leeftijdsgrens nog 16 jaar, maar lag in Zuid-Limburg de beginleeftijd van het drinken van het eerste glas alcohol op 11 jaar (rVTV 2010). Het op jonge leeftijd beginnen met drinken heeft grote maatschappelijke gevolgen, zoals blijvende hersenschade (tot 23 jaar ontwikkelen zich de hersenen nog), verhoogde kans op verslaving, overlast, geweld en schooluitval. In 2014 is daarom de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd naar 18 jaar (NIX18), waardoor er aan jongeren geen alcohol meer mag worden verkocht en jongeren zelf ook beboet kunnen worden als ze alcohol drinken.

De Drank- en Horecawet (DHW, 2013) verplicht gemeenten tot het vaststellen van een preventie- en handhavingsplan. Voor gemeenten is het belangrijk m het alcoholprobleem bij jongeren nader te analyseren en te monitoren.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 19 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema's: