Menu

Jeugdsportfonds Limburg

Indicatie van de uitgaven van het Jeugdsportfonds in Limburg in de periode 1 januari 2012 tot en met 11 september 2012

Het Jeugdsportfonds bestaat uit het Jeugdsportfonds Nederland en 29 lokale en provinciale stichtingen. Eén daarvan is het Jeugdsportfonds Limburg. Het Jeugdsportfonds is ontstaan in 1996 en richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds Limburg ontvangt onder andere subsidie van de Provincie Limburg en uit fondsenwerving. Het totale budget wordt verdeeld onder de gemeenten in Limburg. Deze verdeling gebeurt o.a. aan de hand van de inwonersaantallen. Voor iedere gemeente is er een bepaald bedrag beschikbaar. Legt
een gemeente tenminste eenzelfde bedrag in als het beschikbare bedrag voor die gemeente, dan krijgt de gemeente het volledig beschikbare bedrag in het Jeugdsportfonds. Legt de gemeente een lager bedrag in, dan is een lager bedrag beschikbaar. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal €225,- per kind per jaar en het geld wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de sportvereniging en/of sportwinkel.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema's: