Menu

Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg

Een onderzoek naar de gezondheidssituatie en het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg

De cijfers over het aantal jonge mantelzorgers in Nederland verschillen aanzienlijk. Dit komt onder andere door kleine verschillen in definitie. Eén van de breedste definities luidt: “Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen tot 24 jaar die samenwonen met een ziek gezinslid”. Om hoeveel kinderen het gaat is niet precies bekend, maar wordt geschat tussen de tien en vijfentwintig procent. Verborgenheid door bijvoorbeeld schuld- en schaamtegevoelens van deze jongeren maakt deze range zo groot.

Jonge mantelzorgers hebben vaak extra (huishoudelijke) taken, bieden gezelschap en ervaren een emotionele belasting rondom een ziek gezinslid of maken zich daar zorgen om. Hierdoor ontwikkelen zij sneller en vaker andere problemen dan hun leeftijdgenoten. Dit kunnen problemen op bijvoorbeeld sociaal gebied, op school of met de eigen gezondheid zijn.
Een onderzoek naar de gezondheidssituatie, het signaleren en de ondersteuning van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg is daarom wenselijk.

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema's: