Menu

Verbinding onderwijs en zorg

Werkwijzen en samenwerking binnen de overlegstructuren van scholen en Centra voor Jeugd en Gezin

Inzichten vanuit de gemeenten Schinnen, Beek en Stein

Het doel van organisaties die met zorg voor jeugd te maken hebben in Nederland, is de gezondheid en het welzijn van kinderen te beschermen en te bevorderen. Dit doel wordt vaak tegengewerkt door fragmentatie
van de zorg over verschillende instanties en onduidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden. De overheid verplicht gemeenten daarom de samenwerking te verbeteren in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), om de samenhang te versterken. De bekendheid van het onderwijs met deze centra is echter nog gering. Beide organisaties hebben hun eigen overlegstructuren. Het onderwijs kent de zorgen adviesteams (ZAT’s). Dit is een multidisciplinair team bestaande uit o.a. een intern begeleider (medewerker van de school die verantwoordelijk is voor leerlingenzorg), jeugdarts en maatschappelijk werker. Het CJG heeft haar screeningsoverleg, waarbij een vertegenwoordiger uit elke betrokken organisatie aanwezig is. Het uitwisselen van ieders expertise en belangen kan zorgen voor een beter samenhangend en op elkaar afgestemd geheel in de zorg voor jeugd.

Het doel van dit onderzoek was te achterhalen wat belemmerende en bevorderende factoren zijn voor de samenwerking tussen zorg- en adviesteams (onderwijs) en Centrum voor Jeugd en Gezin (zorg).

Lees hier de volledige factsheet.

Datum: 30 mei 2024
Auteur: AWPG Mosa

Thema's: