Menu

Perceived barriers and facilitators to infection prevention and control in Dutch residential care facilities for people with intellectual and developmental disabilities

A cross-sectional study

Een studie van Famke Houben en co-auteurs over de ervaren barrières en faciliterende factoren voor infectiepreventie in de gehandicaptenzorg

Tijdens de pandemie hebben zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg een vragenlijst ingevuld over de ervaren barrières en faciliterende factoren voor de uitvoering van infectiepreventie in de gehandicaptenzorg.

Top 3 van belangrijkste uitdagingen:

  1. de cliëntengroep (bijv. gebrek aan hygiënebesef) (63%);
  2. concurrerende waarden tussen infectiepreventie en de huiselijke omgeving (42%);
  3. hoge werkdruk (39%)

Top 3 van belangrijkste faciliterende factoren:

  1. ervaren sociale steun tussen collega’s en van leidinggevenden (90% en 80%);
  2. procedurele helderheid van richtlijnen (83%);
  3. een gevoel van urgentie voor infectiepreventie in de organisatie (74%)

Datum: 30 mei 2024
Auteur: Famke Houben

Thema:

De belangrijkste aanbevelingen aangedragen door professionals zijn:

– Implementatie van duidelijke beleidsregels en voorschriften over infectiepreventie binnen de organisatie (86%);
– Ontwikkeling van een praktische infectiepreventierichtlijn (korte teksten met afbeeldingen) (84%);
– Invoering van structurele opleidings- en trainingsprogramma’s (voor nieuwe medewerkers) (85%);
– Professionals benadrukten ook de noodzaak om toekomstige verbeteracties voor infectiepreventie af te stemmen op de lokale zorgcontext, en cliënten en hun familieleden te betrekken.
– Voor het verbeteren van infectiepreventie wordt aanbevolen om cliënten (en familieleden) te betrekken, een praktische en context specifieke infectiepreventierichtlijn te ontwikkelen, sociale steun onder collega’s te stimuleren via peer (interprofessionele) coaching, de werkdruk te verminderen en een infectiepreventiecultuur te bevorderen binnen de organisatie waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat.

Meer weten?

Lees het artikel

Benieuwd naar onze eerdere studies over infectiepreventie in de gehandicaptenzorg? Lees onze eerdere artikelen hier:

Speciale dank aan de co-auteurs Casper den Heijer, Nicole Dukers-Muijrers, Claudia Smeets-Peels en Christian J.P.A. Hoebe