Menu

The association between SARS-CoV-2 seroprevalence and cross-border mobility for visiting family or friends among Dutch residents of a Euregional province

Een studie van Demi Pagen en co-auteurs over grensoverschrijdende mobiliteit voor het bezoeken van familie en vrienden en het hebben van SARS-CoV-2 antistoffen

Aan het begin van de COVID-19 pandemie hebben veel landen maatregelen ingesteld om reizen over de grens/grensoverschrijdende mobiliteit te beperken. Deze maatregelen hebben grote invloed op mensen die in grensregio’s wonen, aangezien hun professionele en sociale levens vaak verweven zijn over nationale grenzen heen.

Eind 2020 hebben 9,996 Limburgers een vragenlijst ingevuld over hun reisgedrag over de grens (naar België en Duitsland) om familie of vrienden te bezoeken. Zij hebben ook een antistoftest gedaan om te achterhalen of zij ooit COVID-19 hebben gehad.

Uit de resultaten bleek dat er geen positieve associatie was tussen het hebben van SARS-CoV-2 antistoffen en het bezoeken van familie en vrienden over de grens, voor beide mensen die in een grensgemeente wonen en mensen die niet in een grensgemeente wonen.

Onze studie levert dus geen bewijs dat grensoverschrijdende mobiliteit een belangrijke blootstellingsfactor is voor het krijgen van COVID-19, en niet substantieel heeft bijgedragen aan COVID-19 transmissie voor Nederland (na initiële introductie van het virus). Onze aanbeveling voor beleidsmakers is om niet te snel grenzen te sluiten, maar eerst zorgvuldig te overwegen of de (beperkte) effectiviteit van deze infectiepreventiemaatregel de nadelige gevolgen wel rechtvaardigt.

Dank aan alle deelnemers! En speciale dank aan alle co-auteurs Daniëlle Hanssen, Inge van Loo, Stephanie Brinkhues, Casper den Heijer, Nicole Dukers-Muijrers en Christian J.P.A. Hoebe.

Datum: 19 mei 2024
Auteur: Demi Pagen

Thema:

Meer weten?

Lees het artikel

Highlights