Menu

Hoe vaak steek jij de grens over om familie of vrienden te bezoeken, boodschappen te doen, of naar een restaurant te gaan?

Voor meer dan 80% van de burgers in de Euregio Maas-Rijn (grensgebied van Nederland, België en Duitsland) is dit minstens één keer per maand. Dit betekent dat de grensbeperkingen tijdens de COVID-19-pandemie een grote impact kunnen hebben gehad op de grensoverschrijdende mobiliteit.

In deze studie van Celine van Bilsen en co-auteurs onderzochten we veranderingen in grensoverschrijdende mobiliteit, factoren die samenhangen met deze veranderingen en factoren die samenhangen met een negatieve ervaring van grensbeperkingen.

Tijdens de pandemie verminderde 26% van de deelnemers hun sociale bezoeken en 35% hun bezoeken voor alledaagse activiteiten. 45% van de deelnemers ervoer grensbeperkingen als negatief.

Dit gold vooral voor Nederlandse deelnemers, grensarbeiders en deelnemers met sociale contacten over de grens. Sociale netwerken strekken zich uit over de grens!

Grensoverschrijdende samenwerking bij interventies die de overdracht beperken maar ook de gevolgen voor burgers minimaliseren, met name in grensregio’s, moeten worden aangemoedigd.

Datum: 17 juli 2024
Auteur: Celine van Bilsen

Thema:

Meer weten?

Lees het artikel

Met dank aan alle deelnemers, partners en co-authors

Stephanie Brinkhues, Christian J. P. A. Hoebe, Christina Stabourlos, Chrissy P. B. Moonen, Stefaan Demarest, Daniëlle A. T. Hanssen, Inge H. M. van Loo, Paul H. M. Savelkoul, Dirk Philippsen, Brigitte A. M. van der Zanden en Nicole H. T. M. Dukers-Muijrers.